Βελτίωση Πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους / μουσεία

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αριθμός Πρόσκλησης: 3618

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 19/08/2021

Λήξη: 20/09/2021

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 250.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2021-08-24T17:20:39+00:00