Παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ88

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 05/05/2020

Λήξη: 20/08/2020

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 3.300.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-07-14T13:59:37+00:00