« ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: BAA12 / αα ΟΠΣ:5069

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 16/08/2021

Λήξη: 15/11/2021

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 1.400.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2021-08-12T10:55:28+00:00