Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΣ4

Πρόγραμμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 22/9/2017

Λήξη: 19/11/2018

Κατάσταση: Ανενεργή

Προϋπολογισμός: 58.000.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2018-11-28T11:28:57+00:00