«Μελέτες ωρίμανσης οδικών έργων για ένταξη στο ΕΠ «Πελοπόννησος» την περίοδο 2021-2027»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ104 / αα ΟΠΣ:4747

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 18/01/2021

Λήξη: 28/05/2021

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 3.000.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2021-02-11T17:08:37+00:00