«Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ102 / αα ΟΠΣ:4742

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 11/01/2021

Λήξη: 30/04/2021

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 60.000.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2021-01-14T16:05:26+00:00