«Κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής/επαγγελματικής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης στην Μάνη (ΟΧΕ Μάνης)»

Διαρθρωτικό Ταμείο: EKT

Αριθμός Πρόσκλησης: ΟΧΕ6 / αα ΟΠΣ:4952

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 01/07/2021

Λήξη: 13/09/2021

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 500.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2021-07-02T10:43:47+00:00