«Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για άτομα με αναπηρίες»

Διαρθρωτικό Ταμείο: EKT

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ91, Α/Α ΟΠΣ: 4431

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 29/07/2020

Λήξη: 16/11/2020

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 1.200.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-09-25T13:32:25+00:00