«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σχολικό έτος 2021-2022)»

Διαρθρωτικό Ταμείο: EKT

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ108, Α/Α ΟΠΣ: 4940

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 16/06/2021

Λήξη: 07/07/2021

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 628.880,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2021-06-17T13:17:45+00:00