Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ4

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 18/08/2021

Λήξη: 20/09/2021

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 300.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2021-08-24T17:15:20+00:00