«Έργα διαχείρισης/επεξεργασίας λυμάτων Ανατολικής Μάνης»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΟΧΕ7 / αα ΟΠΣ:4989

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 20/07/2021

Λήξη: 29/10/2021

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 530.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2021-07-16T16:18:24+00:00