«ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ / ΔΟΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ100 / αα ΟΠΣ:4707

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 01/02/2021

Λήξη: 17/06/2021

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 7.800.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2021-05-19T00:16:24+00:00