Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΚΕ-ΠΕΛ-04 / αα ΟΠΣ:4274

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 08/10/2020

Λήξη: 11/12/2020

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 9.500.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-09-21T11:44:48+00:00