«ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ»

Διαρθρωτικό Ταμείο: EKT

Αριθμός Πρόσκλησης: ΒΑΑ8 / αα ΟΠΣ:4770

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 07/06/2021

Λήξη: 30/08/2021

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 600.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2021-06-03T14:07:40+00:00