«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ93 Α/Α ΟΠΣ: 4507

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 31/07/2020

Λήξη: 31/08/2020

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 4.900.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-08-03T11:11:25+00:00