«Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Περιθωριοποιημένων Ομάδων Δήμων Ναυπλιέων και Άργους Μυκηνών»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΒΑΑ9 / αα ΟΠΣ:4875

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 10/06/2021

Λήξη: 30/08/2021

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 300.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2021-06-08T11:35:40+00:00