«ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: BAA13/ αα ΟΠΣ:5153

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 4/10/2021

Λήξη: 13/12/2021

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 2.600.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2021-09-29T16:20:01+00:00