Δράση: 3.a.ΒΑΑ.1 “Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας”

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΚΕ-ΠΕΛ-08

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 23/06/2021

Λήξη: 06/10/2021

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 940.000,00 €

↓ Συχνές Ερωτήσεις

< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2021-09-03T12:59:21+00:00