«Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ92 έκδοση 2/0/ αα ΟΠΣ:4482

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 21/07/2020

Λήξη: 31/08/2020

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 13.000.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-08-13T17:04:03+00:00