«Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19- ΔΡΑΣΗ Β»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ97 / αα ΟΠΣ:4615

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 13/10/2020

Λήξη: 30/11/2020

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 3.500.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-10-15T11:07:56+00:00