« ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: OXE10/ αα ΟΠΣ:5131

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 24-09-2021

Λήξη: 10-12-2021

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2021-09-22T12:22:34+00:00