«Αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης – εξοπλισμός»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ101 / αα ΟΠΣ:4722

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 04/01/2021

Λήξη: 31/03/2021

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 11.500.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-12-29T13:16:13+00:00