Αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός τμημάτων της σιδηροδρομικής γραμμής «Κόρινθος – Άργος – Ναύπλιο» που συνδέει τα εν λόγω αστικά κέντρα της περιφέρειας με το διευρωπαϊκό δίκτυο

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ112 / αα ΟΠΣ:5070

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 24-08-2021

Λήξη: 23-12-2021

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 12.000.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2021-08-24T16:53:12+00:00