«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Διαρθρωτικό Ταμείο: EKT

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ105 / αα ΟΠΣ:4854

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 04/06/2021

Λήξη: 30/08/2021

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 232.700,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2021-06-03T13:47:41+00:00