Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

Διαρθρωτικό Ταμείο: EKT

Αριθμός Πρόσκλησης: Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΕΛ109, Α/Α ΟΠΣ: 4986

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 22-07-2021

Λήξη: 29-10-2021

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 500.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2021-08-04T14:19:09+00:00