«Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας»

Διαρθρωτικό Ταμείο: EKT

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ109, Α/Α ΟΠΣ: 4986

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 22/07/2021

Λήξη: 29/10/2021

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 500.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2021-08-12T11:13:48+00:00