Βελτίωση και αντικατάσταση τμήματος αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από παράθυρο εώς κεντρική δεξαμενή συστήματος Τροπαίων»

MIS: 5041950

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 29/07/2019

Προϋπολογισμός: 336.850,21 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-02-04T22:54:05+00:00