«Συμπλήρωση και επέκταση των ερευνητικών υποδομών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΠΑΠΕΛ με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

MIS: 5060299

Δικαιούχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 01/05/2021

Προϋπολογισμός: 400.000,00 €

Λοιπά Αρχεία (Τροποποιήσεις):


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-10-15T11:27:19+00:00