Προμήθεια Συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου και Διαχείρισης του Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

MIS: 503447

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 05/01/2017

Προϋπολογισμός: 990.140,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2018-04-16T12:46:08+00:00