Προμήθεια συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου και διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

MIS: 5003447

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 05/01/2017

Προϋπολογισμός: 934.588,00 €

Λοιπά Αρχεία (Τροποποιήσεις):


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-07-26T12:32:26+00:00