«Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβάθμισης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης»

MIS: 5069418

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 11/08/2021

Προϋπολογισμός: 2.008.800,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-08-12T10:49:40+00:00