«Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών»

MIS: 5055336

Δικαιούχος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 27/03/2020

Προϋπολογισμός: 5.000.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2020-03-27T16:42:18+00:00