«Προμήθεια απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση»

MIS: 5089260

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 09/09/2021

Προϋπολογισμός: 399.280,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-09-09T20:34:30+00:00