«Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου»

MIS: 5070561

Δικαιούχος: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 06/10/2020

Προϋπολογισμός: 3.298.511,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2020-10-07T11:41:47+00:00