«Παρατηρητήριο ελέγχου ΗΜ Ακτινοβολίας στην Περιφέρεια ΠελοπονΝήσου για Δίκτυα κινητής τηλεφΩνίας έως και 5G με πΡοτεραιότητα την προστασίΑ του πολίτη (ΠΑΝΔΩΡΑ)»

MIS: 5060269

Δικαιούχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 01/05/2021

Προϋπολογισμός: 400.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-02-16T12:57:30+00:00