«Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου – οδική ασφάλεια»

MIS: 5087159

Δικαιούχος: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 31/05/2021

Προϋπολογισμός: 750.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-06-03T13:42:34+00:00