ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

MIS: 5002436

Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 30/06/2017

Προϋπολογισμός: 495.000,00 €

Λοιπά Αρχεία (Τροποποιήσεις):


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-10-07T15:55:31+00:00