«Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση της Κοινωνικής και Εργασιακής Ένταξης για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ”»

MIS: 5071337

Δικαιούχος: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ)

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 05/04/2021

Προϋπολογισμός: 1.438.786,75 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-04-05T12:51:34+00:00