ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) (Β΄ΦΑΣΗ)

MIS: 5129394

Δικαιούχος: Δήμος Καλαμάτας

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 30/08/2021

Προϋπολογισμός: 598.912,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-08-30T11:07:17+00:00