«ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΗΦ) – Β΄ΦΑΣΗ»

MIS: 5125721

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 13/09/2021

Προϋπολογισμός: 1.095.144,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-09-14T13:36:32+00:00