Ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2016-2017, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5001880 στο Επιχειρη

MIS: 5001880

Δικαιούχος: ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 12/09/2016

Προϋπολογισμός: 164.920,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2018-04-16T13:22:07+00:00