Ένταξη της Πράξης «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Ναυπλιέων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5003235 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

MIS: 5003235

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 01/06/2017

Προϋπολογισμός: 306.720,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-04-15T16:42:28+00:00