ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

MIS: 5004296

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 01/06/2017

Προϋπολογισμός: 362.880,00 €

Λοιπά Αρχεία (Τροποποιήσεις):


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2020-10-06T16:43:14+00:00