Ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2016-2017 – ΕΤΠΑ»

MIS: 5001287

Δικαιούχος: ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 30/06/2016

Προϋπολογισμός: 360.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-04-15T16:23:00+00:00