Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (2016-2017)»

MIS: 5002083

Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 11/07/2016

Προϋπολογισμός: 59.259,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2018-04-16T12:16:27+00:00