Ένταξη της Πράξης «Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού – εξωτερικού της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελ/σου – ΕΚΤ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002282 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

MIS: 5002282

Δικαιούχος: ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 01/09/2016

Προϋπολογισμός: 25.000,00 €

Λοιπά Αρχεία (Τροποποιήσεις):


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-11-28T13:36:24+00:00