Ένταξη της Πράξης «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή / ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (σχολικό έτος 2016-2017)»

MIS: 5002109

Δικαιούχος: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 01/09/2016

Προϋπολογισμός: 500.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2018-04-16T12:14:32+00:00