Ένταξη της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5008926 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

MIS: 5008926

Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 11/06/2018

Προϋπολογισμός: 2.679.633,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-02-06T10:19:20+00:00