Ένταξη της Πράξης «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠ

MIS: 5002505

Δικαιούχος: ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 05/10/2016

Προϋπολογισμός: 275.600,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2018-04-16T12:22:39+00:00