Ενέργειες προβολής, πληροφόρησης και δημοσιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

MIS: 5007256

Δικαιούχος: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 03/04/2017

Προϋπολογισμός: 166.080,00 €

Λοιπά Αρχεία (Τροποποιήσεις):


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2018-10-05T12:41:15+00:00